Polisi cwcis

Dyma'r Polisi Cwcis ar gyfer "IN a fa Design & Anime", sydd ar gael o "https://inafa.org"

Beth Yw Cwcis

Fel sy'n arfer cyffredin gyda bron pob gwefan broffesiynol ar y wefan hon yn defnyddio cwcis, sef ffeiliau bach sy’n cael eu llwytho i lawr i’ch cyfrifiadur, i wella’ch profiad. Mae'r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth maen nhw'n ei chasglu, sut rydyn ni'n ei defnyddio a pham mae angen i ni storio'r cwcis hyn weithiau. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu storio, fodd bynnag gallai hyn israddio neu 'dorri' rhai elfennau o swyddogaethau'r wefan.

Sut Rydym yn Defnyddio Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis ar gyfer amrywiaeth o resymau a nodir isod. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes unrhyw opsiynau safonol y diwydiant ar gyfer analluogi cwcis heb analluogi'n llwyr y swyddogaethau a'r nodweddion y maent yn eu hychwanegu at y wefan hon. Argymhellir eich bod yn gadael pob cwci ymlaen os nad ydych yn siŵr a ydych eu hangen ai peidio rhag ofn iddynt gael eu defnyddio i ddarparu gwasanaeth rydych yn ei ddefnyddio.

Analluogi Cwcis

Gallwch atal gosod cwcis trwy addasu'r gosodiadau ar eich porwr (gweler Help eich porwr am sut i wneud hyn). Byddwch yn ymwybodol y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar ymarferoldeb y wefan hon a llawer o wefannau eraill y byddwch yn ymweld â nhw. Bydd analluogi cwcis fel arfer yn arwain at analluogi swyddogaethau a nodweddion penodol y wefan hon hefyd. Felly argymhellir i chi beidio ag analluogi cwcis.

Mae'rCwcis Rydym yn eu Gosod

 • Cwcis dewisiadau gwefan

  Er mwyn rhoi profiad gwych i chi ar y wefan hon rydym yn darparu'r swyddogaeth i osod eich dewisiadau ar gyfer sut mae'r wefan hon yn rhedeg pryd rydych chi'n ei ddefnyddio. Er mwyn cofio eich dewisiadau mae angen i ni osod cwcis fel y gellir galw'r wybodaeth hon pryd bynnag y byddwch yn rhyngweithio â thudalen sy'n cael ei heffeithio gan eich dewisiadau.

Cwcis Trydydd Parti

Mewn rhai achosion arbennig rydym hefyd yn defnyddio cwcis a ddarperir gan drydydd partïon dibynadwy. Mae'r adran ganlynol yn manylu ar ba gwcis trydydd parti y gallech ddod ar eu traws trwy'r wefan hon.

 • Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, sef un o'r datrysiadau dadansoddeg mwyaf cyffredin a dibynadwy ar y we i'n helpu ni i wneud hynny. deall sut rydych chi'n defnyddio'r wefan a ffyrdd y gallwn wella'ch profiad. Gall y cwcis hyn olrhain pethau fel faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar y wefan a'r tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw er mwyn i ni allu parhau i gynhyrchu cynnwys deniadol.

  Am ragor o wybodaeth am gwcis Google Analytics, gweler y dudalen Google Analytics swyddogol.

 • Defnyddir dadansoddeg trydydd parti i olrhain a mesur defnydd o'r wefan hon fel y gallwn barhau i gynhyrchu cynnwys deniadol. Gall y cwcis hyn olrhain pethau fel faint o amser rydych chi'n ei dreulio ar y wefan neu'r tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw sy'n ein helpu ni i ddeall sut y gallwn ni wella'r wefan i chi.

 • Y gwasanaeth Google AdSense rydyn ni'n ei ddefnyddio i Gwasanaethumae hysbysebu yn defnyddio cwci DoubleClick i weini hysbysebion mwy perthnasol ar draws y we a chyfyngu ar y nifer o weithiau y bydd hysbyseb a roddir yn cael ei ddangos i chi.

  >

  Am ragor o wybodaeth am Google AdSense gweler Cwestiynau Cyffredin swyddogol Google AdSense ar breifatrwydd.<1

Mwy o Wybodaeth

Gobeithio bod hynny wedi egluro pethau i chi ac fel y soniwyd eisoes os oes rhywbeth nad ydych yn siŵr a oes ei angen arnoch ai peidio, mae'n fwy diogel gadael fel arfer cwcis wedi'u galluogi rhag ofn y bydd yn rhyngweithio ag un o'r nodweddion rydych chi'n eu defnyddio ar ein gwefan.

Fodd bynnag, os ydych chi'n dal i chwilio am ragor o wybodaeth yna gallwch chi gysylltu â ni trwy un o'n hoff ddulliau cysylltu:

Sgrolio i'r brig